Головна Статті В Україні видали словник «Гендер у термінах, правових актах і практиці перетворень»

В Україні видали словник «Гендер у термінах, правових актах і практиці перетворень»

4
2,424

В Україні  з’явився словник-довідник «Гендер у термінах, правових актах і практиці перетворень», повідомляє Офіс Ради Європи в Україні.

Авторки видання – відомі науковиці Тамара Мельник та Лариса Кобелянська. Вони переконані, що мова відіграє велике значення в передачі, інтерпретації й репрезентації ґендеру.

«Мова, правильне і адекватне розуміння понять і термінів дає можливість утворювати і використовувати адекватні сенси. Це важливо у нашому повсякденному житті, але це надважливо, коли формується політика і формулюються змісти, які потім входять до законодавства. Досвід останніх років доводить, що саме через понятійне непорозуміння, або свідоме спекулювання ним гальмуються прогресивні перетворення у сфері забезпечення рівності жінок і чоловіків. Працюючи багато років саме у цій сфері, Тамара Мельник максимально узагальнила дотичні до практики гендерних перетворень поняття і виносила ідею цього видання. Я безмежно вдячна, що вона у свій час запросила мене до співпраці», – говорить гендерна дослідниця Лариса Кобелянська.

Видання розкриває відповідний понятійний апарат та містить понад 700 слів і словосполучень, назв правових актів і форм діяльності з питань ґендеру. У ньому акцентується увага на міжнародних та національних документах, що визначають пріоритети розвитку суспільств з урахуванням ґендерного виміру, а також на організаційних структурах, які втілюють положення цих документів у практику сьогодення. Словник-довідник розглядається як інструмент одержання знань із ґендерних питань, активізації ґендерного мислення й цілеспрямування ґендерної діяльності в Україні, як намагання «адаптувати» до місцевих умов західні теоретичні концепції, які нині виходять за межі жіночих. Праця стане у пригоді також для тих, хто сприяє розвитку ґендерної освіти в країні й поширенню ґендерної просвіти.

Працюючи над книгою, авторки вважали, що читачам буде цікавою інформація про особистості жінок, які були обрані президентками на різних континентах Землі.

«Усі вони мають унікальні біографії й різні шляхи сходження на посаду очільника держави. Це пояснює відсутність уніфікації побудови біографій цих особистостей. Ми також вважали за потрібне дати лаконічні біографії тих жінок-прем’єр-міністрів, які своїми видатними діями забезпечили розвиток країн, де вони здійснювали перетворення, мали вплив на світову політику, надзвичайно високий міжнародний авторитет і цим привернули до себе увагу світової спільноти», – зазначають авторки в передмові до видання.

Крім того, наголошується, що словник-довідник має не лише просвітницьке спрямування.

«Він розкриває значну міжнародну і національну діяльність через прийняті акти ґендерного наповнення. Через тлумачення понять і розкриття змісту прийнятих документів державними структурами у ньому закладалось розуміння сучасної ґендерної ситуації в Україні й необхідність зміни її ґендерної конструкції. Вихідний момент такого підходу полягає в розумінні ґендеру як такого конструкту, без якого не можуть відбутися прогресивні зміни в жодній галузі суспільного, державного й особистого життя».

Видання словника-довідника стало можливим за сприяння проєкту Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні», однією з цілей якого є утвердження гендерно чутливого політичного середовища в Україні шляхом підтримки заходів, спрямованих на посилення спроможності жінок брати участь у політичних і виборчих процесах, на законодавчому рівні і в практичній площині та проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед представників органів державної влади та громадськості. Ознайомитися зі змістом словника можна за посиланням.

50%

Більше публікацій
Більше публікацій 50vidsotkiv.org.ua
Більше публікацій Статті