Три книжки про ґендер, які розширюють межі дискусії

Ґендерне питання дискутується не лише на політичних, економічних і культурних майданчиках. Книжки, видані цього року, також порушують дуже багато питань, пов’язаних з цією темою. Зокрема, – чому гендерні дискусії безпосередньо стосуються і чоловіків, і жінок, чи впливає гендерний поділ на сприйняття тіла та простору в сучасному світі, чому важливо переосмислювати гендерне питання не лише в соціальному контексті, а й культурному, політичному та правовому тощо.

Ці книжки дозволяють й українському читачу долучитися до процесу переосмислення гендерного питання, а також просто розширити свої знання для розуміння його зсередини.


Сімона де Бовуар «Друга стать» (у двох томах)

Сімона де Бовуар «Друга стать» (у двох томах) / переклад Наталія Воробйова, Павло Воробйов, Ярослава Собко. – К.: Основи, 2017. – 368 с.+368 с

Перевидання «Другої статі» видавництвом «Основи» є надзвичайно важливим кроком. Насамперед через те, що теми, які порушила Сімона де Бовуар ще у післявоєнний час, потребують постійного нагадування. Як неодноразово казала сама авторка, вона не мала на меті писати феміністичну книжку, лише хотіла дослідити жінку в історичному, політичному, суспільному та культурному контексті.

Стать закладається нам біологічно, але гендерна роль накладається на нас впродовж життя, набудовується, як і будь-який інший соціальний конструкт.

Авторка також підкреслює, що, всупереч різниці у фізичній силі, у 20-му (та й у 21-му) столітті це не впливає на суспільне життя. Не обов’язково бути надзвичайно витривалою фізично для того, аби здобувати освіту, працювати, творити та взагалі максимально реалізовувати власний життєвий потенціал.

Між тим, де Бовуар приходить до думки, що жінка в суспільстві сприймається як «Інша». Тобто її образ утверджується через образ чоловіка і в цій системі координат вона займає другорядну роль. Вона – друга стать. Жінка в патріархальному світі не має свободи бути собою, вона розглядається у прив’язці з чоловіком, підпорядкована йому.

Де Бовуар порушила багато питань відносно становища жінки в суспільстві та розуміння, наскільки важливим є переосмислення умови її життя в сучасному світі.


Тамара Марценюк «Гендер для всіх»

Тамара Марценюк «Гендер для всіх» – К.: Основи, 2017. – 256 с.

Це – низка лекцій Тамари Марценюк, відомої дослідниці гендеру, яка в результаті стала книжкою.

Авторка перш за все пояснює, що ж узагалі таке гендер? І спонукає читачів детальніше знайомитися із цією темою, виділяючи окремо низку питань після кожного розділу.

Чудовим доповненням теми стають ілюстрації Олега Грищенка, в яких надзвичайно просто пояснюються явища, пов’язані з дискримінацією, статистичні дані та шляхи розв’язання певний ситуацій. Книжка «Гендер для всіх» здається енциклопедією, в якій можна знайти інформацією фактично з усіх сфер, до яких залучена людина: освіта, праця, політика, релігія та медіа.

Знаковим є також окремо винесене питання чоловічих студій в розділі «Гендер і чоловіки», що значно розширює розуміння не лише тих, що торкаються винятково дискримінації та утисків жінок.

Авторка розвінчує міфи, що вже давно встигли вкоренитися в культуру, побут суспільства, зокрема й українського.

Книжка також сповнена чималою кількістю статистик, наче наперед передчуваючи прискіпливого читача.


«Образ, тіло, порядок. Гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі»

«Образ, тіло, порядок. Гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі» / за редакцією Катерини Міщенко та Сюзанни Штретлінг. – К.: Медуза, 2014. –232 с..

Академічні тексти та есе, зібрані в книзі, демонструють, наскільки гендерні ролі є актуальними також в дискурсі науки, архітектури, політики, правознавства, кіно та фотографії. Для того, аби почати активне переосмислення основних закономірностей, що побутують у суспільстві та часто основуються на гендерній нерівності, авторки намагаються здійснювати «пошук там, де ми досі ще не були». Щоб максимально наблизитись до більш цілісного сприйняття ситуації, вони аналізують велику кількість літератури минулих епох.

Видання антології – це також важливий крок у культурному обміні, оскільки дані статті раніше не перекладалися українською мовою. Значна частина із них була опублікована ще наприкінці 20-го століття, проте вони все ще не втрачають своєї актуальності.

Книжки доповнюють культурне та суспільне життя та спонукають читачів до активного сприяння та переосмислення значення гендеру на сучасному етапі.

Джерело: http://www.chytomo.com